* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Responsabilitate Socială Corporativă

JAK ROZUMIEMY SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ?

Od lat FFiL Śnieżka SA inicjuje i realizuje wiele działań z zakresu społecznej odpowiedzialności, która jest w Spółce rozumiana wieloaspektowo i występuje we wszystkich dziedzinach działalności Firmy.

CZYM SIĘ KIERUJEMY?

Aktywna realizacja działań „odpowiedzialnych społecznie” wynika nie tylko z „potrzeby serca”, ale także z dążenia do równowagi pomiędzy efektywnością a szeroko pojętym interesem społecznym. Odpowiedzialność społeczna w tym rozumieniu to działania Spółki prowadzone w czterech obszarach:

 

Firma – SpołeczeństwoFirma – PersonelFirma – ŚrodowiskoFirma – Rynek