* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

GRUPUL DE CAPITAL

Śnieżka Śnieżka este un grup de firme care acționează în sinteză, legate în interese de acțiuni și relații de producție aferente. Buna organizare, gestionarea responsabilă a resurselor și a achizițiilor, se reflectă în funcționarea eficientă a companiei, precum si în profituri mai mari pentru Acționari. Cooperarea se bazează pe complementaritate reciprocă și pe beneficiile rezultate din acțiunea sinergică.