* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

ADRESA ȘI DATELE DE CONTACT

FABRICA DE LACURI ȘI VOPSELE ŚNIEŻKA S.A.39-102 Lubzina 34a, woj. podkarpackie


Departament Comercial39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44
woj. podkarpackie 
Tel. (014) 681-11-11


CIF: 818-14-33-438
CUI: 690527477
Înscrisă în Registrul Comerţului la nr. KRS: 0000060537, Secția XII de Economie a Judecătoriei din Rzeszow
Valoarea capitalului social: 12 617 778 zł